Övriga tjänster

Mind Finance huvudsakliga rörelse är fakturaköp, men vi erbjuder även andra tjänster.

Inkassotjänst
Vi kan driva in dina kundfordringar åt dig

Factoring
Vi kan belåna dina fakturor

Kreditupplysning
Vi kan med hjälp av Kreditupplysning hjälpa dig om du har problem med en kund

Leasing
Vi kan erbjuda finansiell leasing till dina maskiner