Om GIAB

Gabrielsson Invest AB (GIAB) är ett entreprenörsstyrt investmentbolag, som aktivt förvaltar och utvecklar investeringar där GIAB kan tillföra erfarenhet och ledningskompetens kombinerat med finansiell styrka. GIAB investerar inom en rad skilda verksamhetsområden och branscher, såsom fastigheter, clean-tech, säkerhets- och underhållningsbranschen.

GIAB:s affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt GIAB:s affärsmodell. Därigenom skall en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. GIAB är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där GIAB investerar.

GIAB verkar inom följande branscher

  • Tjänster
  • Fastigheter
  • Industri
  • Nyföretagande